หน้าหลัก ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
วิธีการ
รายงานประจำปี
แผนการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตันบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  อ่านต่อ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นฐาน            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  อ่านต่อ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕   อ่านต่อ

 


มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-